WoD - SALA CROSS

Zajęcia z licencjonowanym trenerem CrossFit L1 - program treningu siłowo-kondycyjnego, który opiera się na rozwoju dziesięciu najważniejszych cech motorycznych :

● Wytrzymałość sercowo-naczyniowa i oddechowa czyli zdolność organizmu do gromadzenia, przetwarzania i dostarczania tlenu do komórek organizmu.

● Wytrzymałość siłowa – zdolność organizmu do przetwarzania, dostarczania, magazynowania i korzystania z energii.

● Siła – zdolność mięśni do korzystania z mocy.

● Elastyczność/gibkość – zdolność do maksymalnego zakresu ruchu w obrębie danego stawu.

● Moc – zdolność mięśni do korzystania z maksymalnej siły w jak najkrótszym czasie.

● Prędkość – zdolność do skracania czasu wykonywania określonego ruchu.

● Koordynacja – zdolność do łączenia kilku różnych wzorców ruchowych w jeden.

● Sprawność/zwinność – zdolność do skracania czasu przejścia z jednego wzorca ruchowego do innego. ● Dokładność – zdolność do kontrolowania ruchu w określonym kierunku i na określonej intensywności.

● Równowaga – zdolność do określania, kontrolowania środka ciężkości ciała w przestrzeni.

 

Jest to trening oparty o ruchy funkcjonalne który wywodzi się bezpośrednio z treningu żołnierzy czy strażaków w USA. Wykonanie ćwiczeń następuje w sposób intensywny i jest formą rywalizacji.

PERSONAL TRAINING - FUNCTIONAL FITNESS - NUTRITIONAL ADVICE - WEIGHT LOSS - MUSCLE TONE - CORE STRENGTH - POSTURE CORRECTION - CARDIO FITNESS

  • w-facebook

© 2019 MENTOR GYM